Mintzberg

De organisatiestructuren van Henry Mintzberg

Henry Mintzberg is een specialist op gebied van organisatiekunde. Deze managementwetenschapper heeft diverse modellen ontwikkeld waarmee organisaties in zeven typen te onderscheiden zijn.

  • Ondernemersorganisatie
  • Machineorganisatie
  • Professionele organisatie
  • Divisie organisatie
  • Innovatieve organisatie
  • Zendingsorganisatie
  • Politieke organisatie

 

"De organisatiestructuren van Mintzberg: Startende onderneming, Machine Bureaucratie, Professionele Bureaucratie, Gediversifieerde Organisatie, Innovatieve Organisatie, Idealistische Organisatie, Politieke Organisatie."

- Henry Mintzberg -

Doel organisatietheorie

De organisatiestructuren van Mintzberg zijn bedacht om als denkmodel te fungeren. Op moment dat een organisatie een bepaalde omvang heeft of in een bepaalde branche actief is, is het van belang dat het bestuur van een organisatie bepaalde componenten herkent van de 7 organisatiestructuren. Dit draagt eraan bij dat een organisatie beter en effectiever bestuurd en ingericht kan worden. De randvoorwaarden om als organisatie succesvol te worden of blijven kunnen worden ingericht of aangescherpt de organisatiestructuren van Mintzberg.SWOT analyse

Met alle gegevens die uit de DESTEP analyse naar voren komen kan een SWOT analyse worden gemaakt. Hierbij worden de kansen en bedreigingen op de markt in beeld gebracht, samen met de sterktes en zwaktes van de organisatie. Het is een belangrijk onderdeel van het marketingplan. De letters SWOT staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Binnen dit model worden de sterktes en zwaktes van een organisatie gekoppeld aan de kansen en bedreigingen binnen de markt.

Confrontatiematrix

Een confrontatiematrix is een belangrijk onderdeel van een SWOT analyse. Een organisatie wil namelijk een goede strategie ontwikkelen en daarvoor moeten de sterke en zwakke punten geconfronteerd worden met de belangrijkste kansen en bedreigingen. Alle resultaten van een onderzoek worden binnen deze matrix gebruikt en vormen dan ook een belangrijke basis voor een strategie en actieplan van een organisatie.

Gebruik DESTEP analyse

In de praktijk wordt de DESTEP analyse vaak toegepast. Daarbij is het belangrijk dat er uitgebreid de tijd wordt genomen om informatie te verzamelen, zodat alle gegevens goed in kaart worden gebracht. Deze gegevens vormen de basis van een vernieuwde strategie voor een organisatie.